Kilpailusäännöt


Suomen Ladun päivittämät muutokset sääntöihin 23.1.2009

Suomen Ladun päivittämät muutokset sääntöihin 29.12.2008

PÄÄHINEEN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA KILPASARJOISSA 
JA JOKAINEN UI OMALLA VASTUULLA.

Avantouintijaoston sääntömuutospäätös
Imatran SM-kisoihin 2009:

RINTAUINTI, JOSSA PÄÄ SAA KÄYDÄ VEDEN ALLA. Tarkennus löydät sääntötekstistä.

(Vanha sääntö: Rintauinti, jossa päälaki ei saa mennä veden alle)

Tämä tarkoittaa sitä, että tähän asti voimassa olleella tyylillä voi edelleen uida. Tämä sääntömuutos on voimassa testitarkoituksena SM-kilpailussa Imatralla. Avantouintijaosto päättää kerätyistä kokemuksista (mm. jälkikäteisestä kyselystä osallistujilta ja järjestäjältä) SM-kisojen 2009 jälkeen, tuleeko sääntömuutos lopullisesti voimaan.

PÄÄHINEEN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA KILPASARJOISSA.


SUOMEN LADUN SÄÄNNÖT
AVANTOUINNIN SM-KILPAILUIHIN 2009

Uintitapana käytetään rintauintia, jossa päälaki saa jokaisen käsivedon aikana käydä veden alla. Kahta käsivetoa ei saa ottaa peräkkäin ilman, että pää ei käy veden pinnan yläpuolella. Käsiä ei uidessa saa nostaa veden pinnan yläpuolelle paitsi lähdössä, jolloin portaiden kaiteesta kiinnipitävä käsi voidaan palauttaa eteen veden pinnan ylä- tai alapuolelta. Uintisuorituksen aikana, eli myös lähdössä ja maaliin tultaessa, varsinainen sukeltaminen ja veden alla liukuminen on kielletty.

Uintisuoritukseen lähtö kilpasarjoissa ja viesteissä tapahtuu portailla seisten siten, että molemmat olkapäät ovat veden alla. Kilpailijoiden ollessa lähtöasennossa lähettäjä sanoo PAIKOILLENNE jolloin uimarin on pidettävä toisella kädellä kiinni portaiden kaiteesta, kunnes hän kuulee äänimerkillä annetun lähtöluvan. Varaslähtöä ei kutsuta takaisin, vaan sen tehneen uimarin aikaan lisätään viisi (5) sekuntia. Törkeästä varaslähdöstä uimari voidaan hylätä.

Kilpailija ei saa käyttää kehon lämpimyyttä suojaavia tai säilyttäviä ulkoisia tai sisäisiä aineita. Kilpailussa noudatetaan Suomessa voimassa olevaa anti doping säännöstöä. Alkoholin vaikutuksen alaisena uiminen on kielletty. 

Kilpailupuvun täytyy olla moraalisesti hyväksyttävä ja lajiin soveltuva. Sen täytyy olla läpinäkymätön. Suositellaan myös hihatonta ja lahkeetonta uima-asua. Kaikenlaiset kellumista ja uintinopeutta lisäävät välineet sekä kylmyyttä eristävät vaatetukset on kielletty. Kiellettyjä ovat mm. hansikkaat, jalkineet yms. ”lisävarusteet”. Päähineen/uimalakin käyttö on pakollista ja uimalasien käyttö suositellaan. Kilpailun johtajalla on oikeus sulkea kilpailuista kilpailija, jonka puku on sääntöjen vastainen.

Kilpailija voi edustaa kotimaataan, sen kansallista uimaliittoa, yhdistystä, uintipaikkaansa (avantoa), yritystä tai muuta yhteisöä tai pelkästään paikkakuntaansa. Mikäli kilpailija edustaa maataan, hänen tulee olla edustamansa maan kansalainen ja mikäli yhdistystä, hänen tulee olla sen jäsen.

Kussakin nelihenkisessä viestijoukkueessa ovat molemmat sukupuolet oltava edustettuina. Sairastapauksissa uimarin voi korvata toisella uimarille viimeistään tuntia ennen kilpailun alkua. Sama henkilö saa kuitenkin uida vain yhdessä joukkueessa.

Suomesta avantouinnin MM-kilpailujen kilpasarjoihin voi osallistua ainoastaan saman tai edellisen vuoden SM-kilpailuissa kilpasarjoissa mukana olleet uimarit. Kuutti-, Norppa-, Sisupussi- ja Ryhmäuinti-sarjoihin voi osallistua ilman aikaisempaa SM-kilpailuosanottoa.

Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan kilpailusuorituksen hylkäämisellä. SM-sarjoihin osallistuva uimari tai tämän taustataho on itse vastuussa kilpailusääntöjen tuntemuksesta ja lähtöluetteloiden saamisesta tiedoksi.

Protestit ovat mahdollisia seuraavista syistä; 
- järjestäjä ei ota huomioon kilpailuja koskevia sääntöjä 
- olosuhteet vaarantavat kilpailut ja/tai kilpailijat
- kilpailun johtajan päätöksiä vastaan

Protestia ei kuitenkaan voi tehdä tosiasioita vastaan eikä koulutetun toimitsijan tekemiä ratkaisuja vastaan, mitkä koskevat sijoituksia tai hylkäämisiä. Protesti toimitetaan kilpailun johtajalle kirjallisesti. Protestimaksu on kaksi kertaa osallistumismaksu. Protesti täytyy tehdä 30 minuutin kuluessa asianomaisesta erästä, jolloin myös protestimaksu on maksettava. Jos protestin syy havaitaan ennen kilpailuja, on se tehtävä ennen kuin lähtö tapahtuu.

Protestin ratkaisee kilpailun johtaja: Jos hän hylkää protestin, on hänen perusteltava päätös. Tällöin protestimaksu jää järjestävälle yhteisölle. Mikäli protesti menee läpi, palautetaan protestimaksu protestin tekijälle. 


RYHMÄUINNIN KILPAILUSÄÄNNÖT                                         

Joukkueen koko on 3-20 henkilöä. Joukkueen uima-/esiintymisasu on vapaa ja suorituksen aikana saa käyttää joukkueen omalla voimalla toimivia apuvälineitä. Joukkueen kaikkien jäsenten ei tarvitse uida, mutta vähintään kolmen henkilön on uitava suorituksen aikana. Kilpailusuorituksen aikana saa sukeltaa, mutta sukeltaminen laitureiden tai jään alle on kielletty. Kilpailusuorituksen vähimmäiskestoaika on kaksi minuuttia ja enimmäiskestoaika viisi minuuttia. Tuomarineuvosto jakaa joukkueille pisteitä idean, teknillisen toteutuksen ja taiteellisen vaikutelman perusteella. Korkeimman pistemäärän saanut joukkue voittaa.

Protestit on jätettävä kirjallisesti 10 minuutin kuluessa tulosten julkistamisesta kilpailunjohtajalle. Samassa yhteydessä on maksettava käsittelymaksu, joka palautetaan, jos protesti hyväksytään. Kilpailunjohtaja käsittelee protestin ja antaa siitä lausunnon käsiteltyään sen.