Toiminta 2021-2022


Vuosikokous 2.11.2021


- Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 2.11.2021 Imatran Reumayhdistyksen tiloissa Vuoksenniskalla. Paikalla oli 31 henkilöä.

- Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Häyhä.

- Hallituksessa jatkavat varsinaisina jäseninä Sanna Tirkkonen, Jukka Kemppinen ja Kari Pettinen. Erovuoroisten tilalle valittiin Asko Pätäri, Janne Gröhn ja Jari Kosonen

- Varajäseniksi valittiin Susanna Junna ja Jarmo Rautiainen.

- Toiminnantarkastajiksi valittiin Satu Hallikainen ja Tiina Kemppinen sekä varalle Pertti Värri ja Maire Jokilehto.


Hallituksen järjestäytymiskokous 2.11.2021


- Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Kemppinen.

- Rahastonhoitajaksi valittiin Kirsi Vertanen.

- Sihteeriksi valittiin Sanna Tirkkonen.

- Tiedottajaksi valittiin Janne Gröhn.

- Saunatoimikuntaan valittiin Kari Penttinen, Jarmo Rautiainen, Asko Pätäri, Timo Rantalainen ja Vesa Luukkonen.

- Emäntätoimikuntaan valittiin Seija Siitonen, Rita Toivonen ja Arja Nurhonen.